Niemand geeft graag zijn financiën uit handen, maar het kan gebeuren dat daar niet aan te ontkomen is. Bij Waarborg Bewindvoering beseffen wij dat bewindvoering een ingrijpende maatregel is. Maar veilig en verantwoord beheer van uw financiën biedt ook rust.
Dit is de specialiteit van Waarborg Bewindvoering: het creëren van een financieel stabiele situatie. Het biedt u de kans om dit deel van uw leven weer op orde te krijgen.

Wij willen u graag van dienst zijn, rekening houdend met uw belangen. De dienstverlening is volledig gericht op de financiële administratie van particulieren die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële zaken goed te beheren. Daarbij richten wij ons voornamelijk op beschermingsbewind voor cliënten binnen de zorg-, welzijns- en schuldhulpsector.

Waarborg Bewindvoering is een kleinschalige onderneming die kwaliteit waarborgt vanuit de menselijke benadering. Het uitgangspunt is u serieus te nemen, goed bereikbaar te zijn en de taken goed uit te voeren. Het streven naar betrokkenheid en een betrouwbare dienstverlening vormen de basis van de organisatie. Voor ons staat kwaliteit, zorgvuldigheid en maatwerk centraal en niet kwantiteit.

Heldere communicatie en duidelijke afspraken vormen de basis van een goede samenwerking, waarbij het belang van de cliënt te allen tijde voorop staat. Waarborg Bewindvoering beheert op zorgzame en verantwoorde wijze uw financiën.

Zet de eerste stap naar een betere toekomst…

 

vink